ЗАКОН УКРАЇНИ "Про дорожній рух"

Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.

Розділ III

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 20.

Навчання різних груп населенняПравил дорожнього руху

Навчання громадян Правил дорожнього руху здійснюється згідно зтиповими навчальними програмами, підготовленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, та затвердженими Кабінетом Міністрів України.
{Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 5459-VI від 16.10.2012}
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, забезпечує вивчення Правил дорожнього руху в дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, а також підготовку і перепідготовку педагогічних працівників, діяльність яких пов'язана з навчанням громадян Правил дорожнього руху та підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.
{Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 5459-VI від 16.10.2012}
Розвиток у дітей навичок безпечної поведінки на дорогах розпочинається в дошкільних навчальних закладах із трирічного віку. У загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах може проводитися навчання учнів Правил дорожнього рухуза програмами підготовки водіїв категорій A1, A, B1, B.
Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція, засоби масової інформації надають допомогу у проведенні профілактичних заходів і в навчанні різних груп населення Правил дорожнього руху.
{Частина четверта статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 901-VIII від 23.12.2015}
{Стаття 20 в редакції Закону№ 586-VI від 24.09.2008}
Кiлькiсть переглядiв: 227