Застосування ІКТ для розвитку та навчання дітей дошкільного віку

Діти цікаві, вони ставлять питання. Їм подобається розповідати і слухати історії про самих себе і про все навколо . Вони люблять малювати будинки , тварин , дерева, своїх батьків , казкових персонажів і т.д. Їм подобається щось робити , грати і взаємодіяти з іншими дітьми і дорослими. ІКТ можуть допомогти дітям у всіх згаданих речах. Вони можуть принести дітям зміст і діяльність, які викликають і підтримують у них сильні і корисні емоції. У кінцевому рахунку ІКТ можуть служити умовами та інструментами розвитку дитини.

До набору істотних переваг використання комп’ютера в навчанні перед традиційними заняттями необхідно віднести наступне :

1. Інформаційні технології значно розширюють можливості пред’явлення навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку дозволяє відтворювати реальний предмет або явище .

2. Використання комп’ютера дозволяє істотно підвищити мотивацію дітей до навчання.

3. ІКТ втягують дітей в освітньо – виховний процес, сприяючи найбільш широкому розкриттю їх здібностей, активізації розумової діяльності.

4. Навчання із застосуванням комп’ютера сприяє формуванню у дітей рефлексії. Навчальні програми дають можливість наочно уявити результат своїх дій, можливість виправити помилку, якщо вона зроблена.

Сьогодні ІКТ починають займати свою нішу і в освітньо — виховному просторі ДНЗ. Це дозволяє:

- представити інформацію на екрані монітора в ігровій формі, що викликає у дітей величезний інтерес, так як це відповідає основному виду діяльності дошкільника – грі;

- яскраво, образно, в доступній дошкільнятам формі піднести новий матеріал, що відповідає наочно – образному мисленню дітей дошкільного віку;

- привернути увагу дітей рухом , звуком , мультиплікацією ;

- використовуючи можливості навчальної програми, заохочувати дітей при вирішенні проблемної задачі, що є стимулом для розвитку їх пізнавальної активності;

- розвивати у дошкільнят дослідницьку поведінку;

- розширювати творчі можливості самого педагога.

Використовуючи ІКТ, необхідно уважно підійти до критеріїв відбору нововведень, враховуючи інтереси і потреби розвитку самих дітей, розглядаючи найрізноманітніші комбінації співвідношень, зміни у змісті освітньо – виховного процесу дитячого садка .

Провідні світові фахівці виділяють ряд вимог, яким повинні відповідати розвиваючі програми для дітей :

- дослідницький характер;

- легкість для самостійних занять дитини;

- розвиток широкого спектра навичок і уявлень;

- високий технічний рівень;

- відповідність віку;

- цікавість.

Кiлькiсть переглядiв: 75