ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Атестація для кожного з нас - відповідальний та знаковий період. В цей період педагог показує всі свої найкращі наробки, результати праці за 5 років. Хтось дуже боїться цього періоду, хтось відноситься до нього філософськи.
Саме я вважаю, що АТЕСТАЦІЯ - це можливість відмітити людину працю, вшанувати плідну педагогічну праці. Для того, щоб не боятися цього періоду я пропоную Вам розібратися, що ж таке атестація.

АТЕСТАЦІЯ???

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
( Витяг із Типового положення про атестацію педагогічних працівників, П.1.2.)
МЕТОЮ АТЕСТАЦІЇ є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
( Витяг із Типового положення про атестацію педагогічних працівників, П.1.3.)
ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ АТЕСТАЦІЇ є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
( Витяг із Типового положення про атестацію педагогічних працівників, П.1.4.)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 09.09.2022 № 805 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ пОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 06.10.2010 N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Наказ Міністерства освіти і науки України № 1135 від 08.08.2013 " Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Лист МОН № 1/9-617 від 10.09.13 року
Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів Лист МОН № 1/9-165 від 16.03.09 року
ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 19.12.2013 р. N 1/9-891
Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом
Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників (О.П.Малишева, головний спеціаліст МОН України)
"Атестація педагогічних працівників ДНЗ" обговорення на потралі освітян України"ПЕДРАДА"
"Зміни в атестації педагогічних працівників" блог журнала Керівник ДНЗ
Атестаційна анкета - результативність роботи роботи вчителя в міжатестаційний період
Постанова КМУ від 21.серпня 2019 року № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" та "Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"
Кiлькiсть переглядiв: 432